خوداگاهی به معنی اگاه شدن از شناخت خویشتن است.اینکه اگاه شویم ،این خود چه ویژگی هایی دارد،چه احساساتی،چه باورهایی،نقاط ضعف و قوتش چیست،بر چه مبنایی هدف تعیین میکند،چه ارزش هایی را میپسندد،چگونه نگرشی دارد و چه عادات و چه رفتارهایی دارد.و البته این نوع اگاه شدن از خود نیازمند شهامت است.
انسان در خود شناسی به نیمه های تاریک وجود اگاه میشود و گاه ترس ورود به قسمتهای تاریک وجود موجبات فرار از خویشتن را فراهم میکند،و البته زمانیکه تاریکی های درون خود را بپذیریم و پا درون وجود گذاریم ،رفته رفته تاریکی بر طرف میشود و نور جای انرا میگیرد.
ما نه تنها باید از خود ،اگاه شویم بلکه باید خود، را مورد ارزیابی قرار دهیم.
انسان در طول سفر زندگی بارها از خود سوال میکند”من کیستم”و برای چه به این جهان امدم؟چه اندازه از هدف اگاه هستم؟هدف از بودنم چیست؟چه میزان با خود در صلح هستم و هم چنین با جهان پیرامونم؟چه رسالتی
رابعهده دارم؟صد البته که
بیش از این سوالات دغدغه ذهن ادمی است و پاسخ در ورود به جهان خود شناسی بدست می اید.
اگاه شدن از خویش مهمترین مهارت انسان میتواند باشد و تنها هدف زیستن .
واقعیت ارزشمندی که در خود اگاهی از خودشناسی وجود دارد این است که انسان در این سفر هرگز پیر نمیشود و مدام رشد میکند.
به یک احساس رضایت درونی دست می یابد و رهایی مسرت بخشی را تجربه میکند.
لازم است در جهت غلبه به احساس ترس دیدار تاریکی های وجود دل را به نور اگاهی مجهز کنیم و با اگاهی درباره هدف اصلی زندگی فکر کنیم.
ما درونمان سرشار از اگاهی هایی است که نمیدانیم و کافی ست به گنجینه درون دست یابیم.
زمانیکه در گشوده شود میبینیم داروخانه ای مجهز داریم که قادر هستیم بیماریهایمان را درمان بخشیم.کتابخانه ای عظیم داریم که پاسخ تمام سوالات را درون خود دارد.بانکی معتبر داریم که تا بی نهایت خزانه اش لبریز است.
انسان قطره ای غنی از اقیانوس هستی ست و این قطره ،برای رفع تشنگی تمام عمر کافی.
ازاین منظر خداوند انسان را با لقب ”اشرف مخلوقات” متفاوت معرفی کرد.و اینگونه مجهز به ابزار هایی کارامد و غنی ،راهی سفر زمینی گرداند

پیش نیاز و مقدمه آموزش

خود اگاهی یک نیاز است

خود اگاهی یک نیاز است

خود اگاهی یک نیاز است

خود اگاهی یک نیاز است

خود اگاهی یک نیاز است

تبسم احدسی

نویسنده : admin

پاسخی بگذارید

آخرین دیدگاه‌ها